برچسب زده شده: علیپور پرسپولیس

پیروزی دلچسب پرسپولیس با دبل علیپور

پیروزی دلچسب پرسپولیس با دبل علیپور

پیروزی دلچسب پرسپولیس با دبل علیپورپرسپولیس با یک بازی برتر توانست با دو گل صنعت نفت آبادان را شکست دهد. پیروزی دلچسب پرسپولیس با دبل علیپور پرسپولیس با یک بازی برتر توانست با دو...