برچسب زده شده: علی اعلام

حکم شکایت علی کریمی از نفت تهران اعلام شد

حکم شکایت علی کریمی از نفت تهران اعلام شد

حکم شکایت علی کریمی از نفت تهران اعلام شدکمیته تعیین فدراسیون فوتبال وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد. حکم شکایت علی کریمی از نفت تهران اعلام شد کمیته...