برچسب زده شده: «علی قاسم»

محکومیت «علی الحمیدان» به دلیل شرکت در تحصن مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم»

محکومیت «علی الحمیدان» به دلیل شرکت در تحصن مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم»

محکومیت «علی الحمیدان» به دلیل شرکت در تحصن مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» یکی از روحانیون بحرین به اتهام شرکت‌ کردن در تجمع «الدراز» به یک سال زندان محکوم شد؛ این اولین حکم قضایی...