برچسب زده شده: عمل انجام

عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام است

عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام است

عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان توسط وزیر بهداشت در حال انجام استوزیر بهداشت با حضور در شهرستان محروم ریگان عمل جراحی رایگان ۱۵ بیمار را آغاز کرد. عمل جراحی ۱۵ بیمار در ریگان...

عمل موفقیت آمیز پیوند عصب توسط متخصصان علوم پزشکی مشهد انجام شد

عمل موفقیت آمیز پیوند عصب توسط متخصصان علوم پزشکی مشهد انجام شد

عمل موفقیت آمیز پیوند عصب توسط متخصصان علوم پزشکی مشهد انجام شدرئیس مرکز آموزشی پژوهشی درمانی طالقانی از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد از انجام عمل موفقیت آمیز پیوند عصب در این...