برچسب زده شده: عموم

چتر بسیج دانشجویی را برای عموم مردم باز کنیم/ مجموعه‌های تحقیقاتی کارآفرین، حمایت می‌شوند 

چتر بسیج دانشجویی را برای عموم مردم باز کنیم/ مجموعه‌های تحقیقاتی کارآفرین، حمایت می‌شوند 

چتر بسیج دانشجویی را برای عموم مردم باز کنیم/ مجموعه‌های تحقیقاتی کارآفرین، حمایت می‌شوند مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور به لزوم تشکیل هسته‌های مقاومت تاکید کرد و گفت: هر پایگاه باید هسته جهادی با رویکرد...