برچسب زده شده: عناصر سوی

فرار عناصر داعش از جرابلس به سوی ترکیه

فرار عناصر داعش از جرابلس به سوی ترکیه

فرار عناصر داعش از جرابلس به سوی ترکیه یکی از افراد سرشناس جرابلس خبر داد که عناصر تروریستی داعش مستقر در جرابلس، بدون درگیری به سوی ترکیه فرار کرده اند. فرار عناصر داعش از...