برچسب زده شده: «عیسی

جهانگیری میلاد حضرت عیسی بن مریم(ع) را تبریک گفت

جهانگیری میلاد حضرت عیسی بن مریم(ع) را تبریک گفت

جهانگیری میلاد حضرت عیسی بن مریم(ع) را تبریک گفتمعاون اول رییس جمهور در پیام‌هایی جداگانه به همتایان خود در کشورهای مسیحی، میلاد فرخنده حضرت عیسی بن مریم(ع)، پیامبر صلح و آزادی و همچنین آغاز...

معاینه شیخ «عیسی قاسم» تحت تدابیر شدید امنیتی

معاینه شیخ «عیسی قاسم» تحت تدابیر شدید امنیتی

معاینه شیخ «عیسی قاسم» تحت تدابیر شدید امنیتیتیم پزشکان دولتی، رهبر شیعیان بحرین را تحت تدابیر امنیتی شدید وزارت داخلی این کشور معاینه کردند. معاینه شیخ «عیسی قاسم» تحت تدابیر شدید امنیتی تیم پزشکان...