برچسب زده شده: (ع) در

بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع)

بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع)

بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع)مراسم بزرگداشت روز دانشجو شامگاه شنبه 11 آذر در دانشگاه امام صادق علیه السلام با حضور صفارهرندی برگزار شد. بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه امام صادق (ع)...