برچسب زده شده: غزه صهیونیستی

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه

حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزهمنابع خبری بامداد شنبه از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهر «رفح» واقع در جنوب نوار غزه خبر دادند. حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نوار غزه منابع خبری...

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غزه

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غزه

حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غزهنظامیان صهیونیست شهر «خان یونس» در جنوب نوار غزه را مورد حمله توپخانه ای قرار دادند. حمله رژیم صهیونیستی به جنوب غزه نظامیان صهیونیست شهر «خان یونس» در جنوب...

یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه

یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه

یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه توپخانه رژیم صهیونیستی محله «حاره‌المصریین» واقع در شهرک «بیت‌حانون» در شمال نوار غزه را هدف قرار داد. یورش توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به شمال غزه (image) توپخانه رژیم...