برچسب زده شده: «غیرسازنده» محکوم

انگلیس تصمیم «غیرسازنده» ترامپ درباره قدس را محکوم کرد

انگلیس تصمیم «غیرسازنده» ترامپ درباره قدس را محکوم کرد

انگلیس تصمیم «غیرسازنده» ترامپ درباره قدس را محکوم کردنخست وزیر انگلیس با «غیرسازنده» خواندن تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای شناسایی رسمی «بیت المقدس» به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی، این اقدام واشنگتن را محکوم کرد....