برچسب زده شده: ـ می‌شود

قطار تهران ـ شمال برقی می‌شود

قطار تهران ـ شمال برقی می‌شود

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از برقی شدن قطار مسیر «تهران ـ شمال» خبر داد. اخبار دنیای دیجیتال صبحانه