برچسب زده شده: فجر کرد!/پوستر

جشنواره فیلم فجر میزبانی از جعفر پناهی را تائید کرد!/پوستر فیلم، نشریه سازمان و اینک بولتن جشنواره فیلم فجر

جشنواره فیلم فجر میزبانی از جعفر پناهی را تائید کرد!/پوستر فیلم، نشریه سازمان و اینک بولتن جشنواره فیلم فجر

جعفر پناهی همواره مورد تشویق رسانه های غربی و رئیس جشنواره برلین است و این بار هم مورد تشویق دبیر جشنواره فیلم فجر قرار گرفته است و نامش در بولتن روزانه ذکر شده است....