برچسب زده شده: فراخوان واحد

فراخوان اردو جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فراخوان اردو جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

فراخوان اردو جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازفراخوان اردو جهادی گروه جهادی شهید درویشی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز اعلام شد. فراخوان اردو جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز فراخوان اردو جهادی...