برچسب زده شده: فراکسیون مدافع

عیادت رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرم

عیادت رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرم

عیادت رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرمرئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع حرم در بیمارستانی که بستری بود، عیادت کرد. عیادت رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار از جانبازان مدافع...