برچسب زده شده: «فرزندفروشی» نماینده

روایت یک نماینده از افزایش «فرزندفروشی»

روایت یک نماینده از افزایش «فرزندفروشی»

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه “پدیده فرزندفروشی در کشور رو به افزایش است”، گفت: باید دستگاه‌های حمایتی و نظارتی در این زمینه اقدامات لازم را برای پیشگیری از این موضوع انجام دهند....