برچسب زده شده: فرمانده نیروی هوایی ارتش

تاکید فرمانده نیروی هوایی ارتش بر مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه شهید ستاری

تاکید فرمانده نیروی هوایی ارتش بر مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه شهید ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدید از دانشگاه شهید ستاری، گفت: سیاست عملی دانشگاه شهید ستاری بر افزایش مهارت دانشجویان و دانش...