برچسب زده شده: فرهنگی شد

معاون فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه برکنار شد

معاون فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه برکنار شد

معاون فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه برکنار شد معاون فرهنگی دانشگاه رازی پس از برگزاری مراسم‌های ساختارشکنانه از این معاونت استعفا داد. معاون فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه برکنار شد (image) معاون فرهنگی دانشگاه رازی پس...

تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شد

تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شد

تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شد معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی و کاربردی گفت: تقویم فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی تدوین و در اختیار واحدها قرار می‌گیرد....