برچسب زده شده: فرهنگی قانون

توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش/ حجاب مسئله‌ای سیاسی نیست و همه دنیا برای پوشش قانون دارند

توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش/ حجاب مسئله‌ای سیاسی نیست و همه دنیا برای پوشش قانون دارند

توضیحات معاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش/ حجاب مسئله‌ای سیاسی نیست و همه دنیا برای پوشش قانون دارندمعاون فرهنگی دانشگاه تهران در خصوص قانون جدید پوشش این دانشگاه در قالب نظام...