برچسب زده شده: «فرهنگ باشد

«فرهنگ و اقتصاد» باید مقاومتی باشد

«فرهنگ و اقتصاد» باید مقاومتی باشد

«فرهنگ و اقتصاد» باید مقاومتی باشدآیت‌الله جوادی‌آملی گفت: ملت بدون ثروت مادی فقیر بوده و ستون فقرات او شکسته است. «فرهنگ و اقتصاد» باید مقاومتی باشد آیت‌الله جوادی‌آملی گفت: ملت بدون ثروت مادی فقیر...