برچسب زده شده: فقر چیست؟

تاثیر فقر بر شیوع مشکلات روانشناسی چیست؟

تاثیر فقر بر شیوع مشکلات روانشناسی چیست؟

تاثیر فقر بر شیوع مشکلات روانشناسی چیست؟رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به تأثیرآسیب‌های اجتماعی بر سلامت روان مردم گفت: بر اساس شواهد موجود فقر شیوع اختلالات روانپزشکی را ۱. ۵ برابر و...