برچسب زده شده: فلسطینی! سالاد

سالاد فلسطینی!

سالاد فلسطینی!

سالاد فلسطینی!تأسف‌آور است، ولی واقعیت دارد که برخی از مواضع رئیس‌جمهور کشورمان این تصور را پدید می‌آورد که گویی وادادگی و انفعال در مقابل دشمنان بیرونی و اهانت و ناسزا به منتقدان داخلی، دو...