برچسب زده شده: «فلین» ترامپ

واشنگتن‌پست: اعترافات «فلین» می‌تواند پایان کار ترامپ باشد

واشنگتن‌پست: اعترافات «فلین» می‌تواند پایان کار ترامپ باشد

واشنگتن‌پست: اعترافات «فلین» می‌تواند پایان کار ترامپ باشدیک روزنامه آمریکایی نوشته مشاور امنیت ملی سابق آمریکا با ارائه شواهدی درباره تبانی ترامپ با روسیه در انتخابات، پایان کار دولت آمریکا را رقم بزند. واشنگتن‌پست:...