برچسب زده شده: «فهرست امیدوارکننده

«فهرست مقدس» در ترازوی نقد/ متوسط ولی امیدوارکننده

«فهرست مقدس» در ترازوی نقد/ متوسط ولی امیدوارکننده

«فهرست مقدس» در ترازوی نقد/ متوسط ولی امیدوارکنندهفهرست مقدس، با همه نقطه ضعف‌ها اما اثری امیدوارکننده و یک گام رو به جلو برای صنعت انیمیشن ایران است. ما در این اثر با انیمیشنی مواجهیم...