برچسب زده شده: فوتبال دو

گزارش گاردین از حضور دو ملیتی‌ها در تیم ملی فوتبال

گزارش گاردین از حضور دو ملیتی‌ها در تیم ملی فوتبال

روزنامه گاردین در گزارشی درباره حضور استیون بیت آشور در ایران با امید نمازی به صحبت پرداخته است. آلرژی و تغذیه استخدام ایران