برچسب زده شده: «فوق‌العاده فرهنگیان

جزییات پرداخت «فوق‌العاده ویژه» به فرهنگیان

جزییات پرداخت «فوق‌العاده ویژه» به فرهنگیان

آموزش و پرورش تاکید کرده آن دسته از کارکنانی که از مزایای دریافت فوق العاده ویژه برخوردار می شوند، مجاز به بهره مندی از بخشنامه ۱۲۳۷۸۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ نمی شوند که بررسی ها نشان...