برچسب زده شده: «فکر چند

«فکر می‌کردم مولانا چند خیابان آن‌طرف‌تر است»

«فکر می‌کردم مولانا چند خیابان آن‌طرف‌تر است»

«فکر می‌کردم مولانا چند خیابان آن‌طرف‌تر است»شفیع شجاعی ادیب جامع آثار مولانا را در کتابی دو هزار صفحه‌ای آماده انتشار کرده است؛ اثری که می‌گوید قرار است مخاطب را با اندیشه و آثار مولانا...