برچسب زده شده: فیدل؛ انقلاب

فیدل؛ دیوانه دوست داشتنی!/ داستان مردی که با ۱۲ نفر انقلاب کرد

فیدل؛ دیوانه دوست داشتنی!/ داستان مردی که با ۱۲ نفر انقلاب کرد

فیدل؛ دیوانه دوست داشتنی!/ داستان مردی که با ۱۲ نفر انقلاب کرد هرچند رابطه فیدل با حزب کمونیست کوبا پیش از پیروزی انقلاب شروع شده بود اما او یک کمونیست تمام عیار نبود حتی...