برچسب زده شده: +فیلم حوادث

اعترافات متهم دستگیرشده در حوادث اخیر مشهد منتشر شد +فیلم

اعترافات متهم دستگیرشده در حوادث اخیر مشهد منتشر شد +فیلم

اعترافات متهم دستگیرشده در حوادث اخیر مشهد منتشر شد +فیلمیکی از افراد دستگیر شده در جریان وقایع اخیر شهر مشهد لب به اعتراف گشود که بخشی از آن در این ویدئو قابل مشاهده است....