برچسب زده شده: +فیلم صدای

شوخی رئیس جمهور با گرفتگی صدای خود و مجری مراسم +فیلم

شوخی رئیس جمهور با گرفتگی صدای خود و مجری مراسم +فیلم

شوخی رئیس جمهور با گرفتگی صدای خود و مجری مراسم +فیلمرئیس جمهوری که در جمع برگزیدگان استان سیستان و بلوچستان سخنرانی می کرد، در ابتدای سخنانش با اشاره به گرفتگی صدای خودش و مجری...