برچسب زده شده: «قائدی» یافت/

هوشیاری بازیکن استقلال بهبود یافت/ اهدای اعضای بدن همسفر «قائدی»

هوشیاری بازیکن استقلال بهبود یافت/ اهدای اعضای بدن همسفر «قائدی»

هوشیاری بازیکن استقلال بهبود یافت/ اهدای اعضای بدن همسفر «قائدی»معاون درمان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس از بهبود وضعیت هوشیاری مهدی قائدی بازیکن استقلال تهران خبر داد و گفت: وی هوشیاری کاملی دارد...