برچسب زده شده: قابلیت دارد

قابلیت صنعتی شدن ربات‌های امدادگر وجود دارد

قابلیت صنعتی شدن ربات‌های امدادگر وجود دارد

قابلیت صنعتی شدن ربات‌های امدادگر وجود دارد‌سرپرست تیم امدادگر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به اینکه از لحاظ فنی ربات‌های امدادگر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین قابلیت صنعتی شدن را دارند، گفت: هدف تیم...