برچسب زده شده: «قارچ» نباید‌های

رویش «قارچ» در استخرها/ باید‌ها و نباید‌های شنا

رویش «قارچ» در استخرها/ باید‌ها و نباید‌های شنا

رویش «قارچ» در استخرها/ باید‌ها و نباید‌های شناپا برهنه راه رفتن در کف استخر و اطراف آن، موجب پخش شدن قارچ کچلی در محیط می‌شود که این قارچ‌ها در محیط‌های مرطوب و تاریک استخر‌های...