برچسب زده شده: «قاسم‌خانی» فیلمش

انصراف «قاسم‌خانی» از اکران پاییزی اولین فیلمش

انصراف «قاسم‌خانی» از اکران پاییزی اولین فیلمش

انصراف «قاسم‌خانی» از اکران پاییزی اولین فیلمش پیمان قاسم‌خانی با پُر کردن فرم جشنواره، از اکران پاییزی اولین فیلم سینمایی اش انصراف داد. انصراف «قاسم‌خانی» از اکران پاییزی اولین فیلمش (image) پیمان قاسم‌خانی با...