برچسب زده شده: قاطعانه شد

قاطعانه می گویم از افزایش نرخ ارز هیچ فعال اقتصادی منتفع نخواهد شد

قاطعانه می گویم از افزایش نرخ ارز هیچ فعال اقتصادی منتفع نخواهد شد

قاطعانه می گویم از افزایش نرخ ارز هیچ فعال اقتصادی منتفع نخواهد شددبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: فعالان اقتصادی از ثبات در بازار استقبال می کنند تا به رونق کارشان منجر شود. اما...

وردربرمن قاطعانه پیروز شد

وردربرمن قاطعانه پیروز شد

وردربرمن قاطعانه پیروز شدتیم بحران‌زده بوندس‌لیگا به یک پیروزی قاطع دست یافت. وردربرمن قاطعانه پیروز شد تیم بحران‌زده بوندس‌لیگا به یک پیروزی قاطع دست یافت.وردربرمن قاطعانه پیروز شد