برچسب زده شده: قانون کرد

رییس جمهور قانون موافقتنامه چابهار را برای اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهور قانون موافقتنامه چابهار را برای اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهور قانون موافقتنامه چابهار را برای اجرا ابلاغ کردرییس جمهوری ایران، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. رییس جمهور قانون موافقتنامه چابهار را...