برچسب زده شده: قدس است

نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است

نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است

نبیه بری: قدس شرقی و غربی نداریم؛ کل قدس پایتخت فلسطین است«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در واکنش به پیشنهاد «جبران باسیل» وزیر خارجه این کشور برای تاسیس سفارت در قدس هشدار داد که...

اعلام قدس به عنوان پایتخت سرآغاز یک انتفاضه بزرگ است

اعلام قدس به عنوان پایتخت سرآغاز یک انتفاضه بزرگ است

اعلام قدس به عنوان پایتخت سرآغاز یک انتفاضه بزرگ است اعلام قدس به عنوان پایتخت سرآغاز یک انتفاضه بزرگ است اعلام قدس به عنوان پایتخت سرآغاز یک انتفاضه بزرگ است