برچسب زده شده: «قرآنی‌ها» نوروزی

آنچه «قرآنی‌ها» در دیدار نوروزی گفتند

آنچه «قرآنی‌ها» در دیدار نوروزی گفتند

آنچه «قرآنی‌ها» در دیدار نوروزی گفتنددیدار نوروزی جامعه قرآنی کشورمان با حضور جمع کثیری از فعالان قرآنی برگزار شد. آنچه «قرآنی‌ها» در دیدار نوروزی گفتند دیدار نوروزی جامعه قرآنی کشورمان با حضور جمع کثیری...