برچسب زده شده: قرارداد فوتبال

قرارداد سرمربی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی به امضا رسید

قرارداد سرمربی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی به امضا رسید

قرارداد سرمربی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی به امضا رسیدنشست مشترکی میان محمدرضا ساکت، مارکو اوکتاویو و پریا شهریاری امروز صبح در دفتر دبیرکل برگزار شد. قرارداد سرمربی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی به امضا رسید...

قرارداد شفر در هیات فوتبال استان تهران ثبت شد

قرارداد شفر در هیات فوتبال استان تهران ثبت شد

قرارداد شفر در هیات فوتبال استان تهران ثبت شدقرارداد سرمربی آلمانی تیم استقلال در هیات فوتبال تهران ثبت شد. قرارداد شفر در هیات فوتبال استان تهران ثبت شد قرارداد سرمربی آلمانی تیم استقلال در...