برچسب زده شده: قسطی امضا

قرارداد مسکن قسطی منتظر یک امضا

قرارداد مسکن قسطی منتظر یک امضا

قرارداد مسکن قسطی منتظر یک امضاتحقق طرح مسکن اقساطی که از سال گذشته توسط انبوه سازان ارایه شده بود در گلوگاه اصرار و انکار سیستم بانکی و انبوه‌سازان بر سر توافق کارمزد هنوز در...