برچسب زده شده: قضاوت امارات

قضاوت داوران عراقی در دیدار پرسپولیس و الوصل امارات

قضاوت داوران عراقی در دیدار پرسپولیس و الوصل امارات

قضاوت داوران عراقی در دیدار پرسپولیس و الوصل اماراتاسامی داوران دیدار پرسپولیس و الوصل امارات از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص شد. قضاوت داوران عراقی در دیدار پرسپولیس و الوصل امارات اسامی داوران دیدار...