برچسب زده شده: قضایی صورت

برخورد قضایی با بی‌حجابی عامدانه و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد

برخورد قضایی با بی‌حجابی عامدانه و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد

برخورد قضایی با بی‌حجابی عامدانه و سازمان‌یافته صورت می‌گیرددادستان تهران گفت: عدم رعایت حجاب از سوی بانوان غالباً از باب مسامحه و بدون عمد است، اما اخیراً رویکرد ساختارشکنانه از سوی تعدادی از زنان...