برچسب زده شده: قم اسلامی

نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم

نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم

نشست کارشناسان الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امشب در قم جلسه فعالان و کارشناسان مرتبط با اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی امشب، یکشنبه ۱۵ فروردین ماه ۹۵ بعد از نماز مغرب و عشاء...