برچسب زده شده: قیمت آزادسازی

قیمت برق تا پایان سال ۱۴۰۰  آزادسازی می‌شود

قیمت برق تا پایان سال ۱۴۰۰ آزادسازی می‌شود

قیمت برق تا پایان سال ۱۴۰۰ آزادسازی می‌شود وزیر نیرو با بیان اینکه “در قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده که خدمات برق بایستی تا پایان این برنامه به قیمت واقعی خود برسد”، تصریح...