برچسب زده شده: «لاس‌وگاس»

اگر عامل تیراندازی «لاس‌وگاس» مسلمان بود…

اگر عامل تیراندازی «لاس‌وگاس» مسلمان بود…

اگر عامل تیراندازی «لاس‌وگاس» مسلمان بود…روزنامه‌نگار و تحلیلگر آمریکایی در یادداشتی به بررسی واکنش سیاستمداران آمریکایی در حالتی فرضی پرداخته که عامل تیراندازی شهر «لاس‌وگاس» مسلمان بود. اگر عامل تیراندازی «لاس‌وگاس» مسلمان بود… روزنامه‌نگار...