برچسب زده شده: «لانه‌ی

فروپاشی طرح انگلیسی «لانه‌ی زنبور»

فروپاشی طرح انگلیسی «لانه‌ی زنبور»

فروپاشی طرح انگلیسی «لانه‌ی زنبور»داعش مولود منحوسی بود که نطفه‌ی آن را امریکا، اسرائیل و انگلیس با هدف نزدیک شدن به تئوری خاورمیانه‌ی جدید و ایجاد سلطه‌ی اسرائیلی بر منطقه منعقد کردند. فروپاشی طرح...