برچسب زده شده: لاوروف: است

لاوروف: برجام همچنان پا برجا است

لاوروف: برجام همچنان پا برجا است

لاوروف: برجام همچنان پا برجا استوزیر خارجه روسیه گفت برجام همچنان پا برجا است و تا زمان اقدام بعدی آمریکا، به قوت خود باقی می ماند. لاوروف: برجام همچنان پا برجا است وزیر خارجه...

لاوروف: هدف انتخابات سوریه ممانعت از بروز خلأ قدرت است

لاوروف: هدف انتخابات سوریه ممانعت از بروز خلأ قدرت است

لاوروف: هدف انتخابات سوریه ممانعت از بروز خلأ قدرت استوزیر خارجه روسیه اعلام کرد: هدف از برگزاری انتخابات پارلمانی در سوریه جلوگیری از بروز خلأ سیاسی در این کشور است. لاوروف: هدف انتخابات سوریه...