برچسب زده شده: لایحه

بررسی اصلاحات به‌عمل آمده نسبت به لایحه بودجه در جلسه امروز

بررسی اصلاحات به‌عمل آمده نسبت به لایحه بودجه در جلسه امروز

بررسی اصلاحات به‌عمل آمده نسبت به لایحه بودجه در جلسه امروز بررسی اصلاحات به‌عمل آمده نسبت به لایحه بودجه در جلسه امروز بررسی اصلاحات به‌عمل آمده نسبت به لایحه بودجه در جلسه امروز

تدوین لایحه قانون جامع انتخابات

تدوین لایحه قانون جامع انتخابات

تدوین لایحه قانون جامع انتخابات تدوین لایحه قانون جامع انتخابات تدوین لایحه قانون جامع انتخابات

اقدام وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس لایحه‌ تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی

اقدام وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس لایحه‌ تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی

اقدام وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس لایحه‌ تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی اقدام وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس لایحه‌ تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی اقدام وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس لایحه‌ تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی

پیگیر مطالبات دانشجومعلمان و لایحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری باشید

پیگیر مطالبات دانشجومعلمان و لایحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری باشید

پیگیر مطالبات دانشجومعلمان و لایحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوری باشیدبسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان قزوین در نامه‌ای خطاب به داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز خواستار پیگیری مجلس در موضوع لایحه اصلاح...

برگزاری جلسه تطبیق لایحه جامع انتخاباتی با سیاست‌های کلی انتخابات

برگزاری جلسه تطبیق لایحه جامع انتخاباتی با سیاست‌های کلی انتخابات

برگزاری جلسه تطبیق لایحه جامع انتخاباتی با سیاست‌های کلی انتخابات برگزاری جلسه تطبیق لایحه جامع انتخاباتی با سیاست‌های کلی انتخابات برگزاری جلسه تطبیق لایحه جامع انتخاباتی با سیاست‌های کلی انتخابات

رئیس جمهور برای تغییر جدید در دولت به جمع‌بندی نرسیده/  تطبیق لایحه نظام جامع انتخابات با سیاست‌های کلی در جلسه دیروز دولتی‌ها

رئیس جمهور برای تغییر جدید در دولت به جمع‌بندی نرسیده/ تطبیق لایحه نظام جامع انتخابات با سیاست‌های کلی در جلسه دیروز دولتی‌ها

رئیس جمهور برای تغییر جدید در دولت به جمع‌بندی نرسیده/ تطبیق لایحه نظام جامع انتخابات با سیاست‌های کلی در جلسه دیروز دولتی‌ها معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور هنوز و تاکنون برای...