برچسب زده شده: لرزاند ریشتری

زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاند

زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاند

زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر هجدک در استان کرمان را لرزاند. زلزله ۴.۶ ریشتری هجدک را لرزاند زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر هجدک در استان کرمان را لرزاند.زلزله ۴.۶...

زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند

زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند

زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند زلزله‌ی 5 ریشتری سومار را لرزاند

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاندساعت ۵:۴۶ صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر حوالی بهاباد یزد را لرزاند. زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند ساعت ۵:۴۶ صبح امروز زلزله‌ای...

زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاندزلزله‌ای با قدرت ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش کرمانشاه را لرزاند. زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه را لرزاند زلزله‌ای با قدرت ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش کرمانشاه را لرزاند.زلزله ۴.۷ ریشتری کرمانشاه...

زلزله ۱. ۴ ریشتری کوهبنان را لرزاند

زلزله ۱. ۴ ریشتری کوهبنان را لرزاند

زلزله ۱. ۴ ریشتری کوهبنان را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۹. ۳ ریشتر حوالی هجدک کرمان را ساعت ۴۰: ۱۹: ۲۱ امشب در طول جغرافیایی ۲۱. ۵۷ و عرض جغرافیایی ۸۱. ۳۰ لرزاند. زلزله ۱....

زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند

زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند

زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند زلزله 5.2 ریشتری تهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاندزلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران از توابع استان ایلام را لرزاند. زلزله ۳.۵ ریشتری مهران را لرزاند زلزله ۳.۵ ریشتری شهرستان مهران از توابع استان ایلام را لرزاند.زلزله ۳.۵...