برچسب زده شده: لزوم برای

لزوم تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری توافق‌های اقتصادی تهران- ایروان

لزوم تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری توافق‌های اقتصادی تهران- ایروان

لزوم تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری توافق‌های اقتصادی تهران- ایروانرییس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نیرو و مشاور وزیر انرژی ارمنستان در پانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی تهران- ایروان...

لزوم چاره اندیشی برای حل مسائل اجتماعی

لزوم چاره اندیشی برای حل مسائل اجتماعی

لزوم چاره اندیشی برای حل مسائل اجتماعیوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کتمان مسایل و آسیب های اجتماعی موجب پیچیدگی و حل نشدن آن ها می شود؛ باید این مسایل دیده و درباره...