برچسب زده شده: لغو خودسرها

لغو دو سخنرانی، با اعمال فشار خودسرها

لغو دو سخنرانی، با اعمال فشار خودسرها

الهه کولایی از لغو سخنرانی‌های خود در دو شهر شیراز و اراک به دلیل اعمال فشار برخی افراد در روزهای اخیر خبر داد. دانلود فیلم خارجی موبایل دوستان